Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Chiar dacă omul contemporan nu îşi manifestă credinţa cu zelul, ardoarea şi consecvenţa strămoşilor, nevoia de spiritualitate este cât de poate de evidentă, tocmai pentru că:
Știţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
(Rm 13, 11-12)
 

Despre rugăciune

Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea. Dar, dacă nu-ţi vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu şi cu duh smerit stă înaintea Feţei Domnului, pe Care-L cunoaşte sufletul ce se roagă.
(Sf. Siluan Athonitul)
 
Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
(Mat 25, 13)
 
Rugaţi-vă neîncetat.
(1 Tes 5, 17)
 
Textele paginilor „Rugăciuni” sunt preluate din „CARTE DE RUGĂCIUNI ORTODOXĂ / ORTHODOXES GEBETBUCH” (Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Ediția a 2-a, revizuită și completată, München 2011). 

>>>>> Fișierul cu textul bilingv DENIA CELOR 12 EVANGHELII / FEIER DER PASSION UNSERES HERRN AM ABEND DES GROSSEN DONNERSTAGS îl puteți găsi AICI  <<<<<
>>>>> Fișierul cu textul bilingv PROHODUL DOMNULUI / DIE GRABKLAGE UNSERES HERRN îl puteți găsi AICI  <<<<<