Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Rugăciune pentru şcolari


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 
Cel ce Te-ai sălăşluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli prin harul Preasfântului Duh 
Care S-a coborât în chipul limbilor de foc şi a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi, 
Însuţi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 
trimite acelaşi Duh Sfânt peste mine robul Tău, 
luminează mintea mea şi sădeşte în urechile mele Sfânta Scriptură cea insuflată de Tine precum şi toată învăţătura cea bună şi folositoare. 
Trimite în mintea şi inima mea duhul înţelepciunii, al ştiinţei, al evlaviei şi al fricii Tale, duhul cel bun care povăţuieşte pe calea cea dreaptă spre înţelegerea şi lucrarea a toată fapta cea bună, 
spre slava sfântului Tău nume, 
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, 
ale înţelepţilor Tăi Apostoli şi ale tuturor sfinţilor. 
Că Tu eşti luminarea sufletelor şi a trupurilor noastre 
şi Ţie slavă înălţăm, 
împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte 
şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.