Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Rugăciune înaintea mesei de amiază


Tatăl nostru, 
Care eşti în ceruri, 
sfinţească-se numele Tău, 
vie împărăţia Ta, 
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. 
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. 
Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, 
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.