Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Crezul Niceo-Constantinopolitan


Cred 
într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, 
 Făcătorul cerului și al pământului, 
 văzutelor tuturor și nevăzutelor;
Și într-unul Domn Iisus Hristos, 
 Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, 
 Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii,
 Lumină din Lumină, 
 Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
 născut, nu făcut,
 Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut,
 Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi 
 S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara,
 şi S-a făcut om,
 Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat 
 şi a pătimit şi S-a îngropat,
 Şi a înviat a treia zi, după Scripturi,
 Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui,
 Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, 
 Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, 
 Care a grăit prin prooroci;
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor 
 Și viata veacului ce va să fie.
Amin.
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.