Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Rugăciune înainte de călătorie


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 
Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, 
precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, 
Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău, binecuvântându-mi drumul. 
Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, 
ca să-mi fie povăţuitor şi apărător şi să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea. 
Şi, astfel, cu pace, sănătate şi bună sporire să mă întorc întru ale mele şi toată viaţa să proslăvesc preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, 
al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Amin.