Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Rugăciune pentru bolnavi


Stăpâne atotţiitorule, 
Împărate sfinte, 
Cel ce pedepseşti şi nu omori, 
Care întăreşti pe cei neputincioşi şi ridici pe cei căzuţi, 
Cel ce îndreptezi chinurile trupeşti ale oamenilor, 
rugămu-ne Ţie, Dumnezeul nostru: 
În milostivirea Ta, cercetează pe robul tău (roaba ta) şi-i iartă lui (ei) orice a greşit cu voie sau fără de voie. 
Doamne, Dumnezeul nostru, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, 
atinge-Te de trup, 
potoleşte-i fierbinţeala, 
uşurează-i suferinţele 
şi izgoneşte toată boala cea ascunsă. 
Fii tămăduitorul robului Tău acesta (roabei Tale aceasta), 
ridică-l pe dânsul (dânsa) din patul durerii şi din aşternutul chinuirii. 
Dăruieşte-l pe dânsul sănătos şi întreg Bisericii Tale ca să fie bineplăcut Ţie şi să facă voia Ta. 
Că Ţie se cuvine să ne miluieşti şi să ne mântuieşti pe noi, Dumnezeul nostru, 
şi Ţie slavă înălţăm, 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.